Els colors

En aquesta unitat de programació, ens basem molt especialment en l'observació directa, l'experimentació i la manipulació, per aconseguir els objectius fixats, a través d'activitats lúdiques i significatives. Busquem sempre que les activitats siguin atractives pels infants, motivadores, fent us de la imatge com a element de suport a la diversitat de l'aula. Totes les activitats que es proposen han de ser viscudes pel nen/a, perquè és la manera en que prenen sentit i tenen un significat. Treballem un personatge central (Exemple: Groc - Rinxols d'Or) i al seu entorn muntem tota mena d'activitats, que sempre siguin engrescadores, alegres i col·lectives. A les classes de Conillets i Lleons, que ja ho van treballar el curs passat, celebrem el dia del Color!

El Color Vermell

El Color Blau

El Color Verd